1- فیلم مداحی کریم و مندلی شب علم آچین محرم89گسکره (برای موبایل)    دانلود 3gp   

2- فیلم روز عاشوراء محرم سال 89 هیئت گسکره در کلرم        (برای موبایل)    دانلود 3gp

3- فیلم روز عاشوراء محرم سال 90 هیئت گسکره در کلرم       (برای موبایل)     دانلود 3gp

4-فیلم روز عاشوراء محرم سال 90 هیئت گسکره در کلرم 2     (برای موبایل)     دانلود 3gp

5-فیلم روز عاشوراء محرم سال 90 هیئت گسکره در مسیر      (برای موبایل)     دانلود 3gp


توجه : تمام فیلم ها به دلیل کاهش حجم به فرمت3gpتبدیل شده  که در موبایل پخش میشود. برای پخش در کامپیوتر به نرم افزار هایی مثل( جت آدیو) نیاز است


تعداد بازدید ها: 280672