پس از مدتها ماکلوان شهر شد خدا را شکر با اینکه برای بیشتر اهالی ظاهرا اهمیت خاصی نداره اما همه به امید اینکه پیشرفتی حاصل بشه از این موضوع خوشحال شدند .بابت این موضوع به همه اهالی شهر ماکلوان و حومه تبریک عرض میکنیم.  .
از مسئولین محترم تشکر میکنیم که در این مورد زحمات بسیار کشیدند.اما ما در همین ابتدای شهر شدن محل زندگیمان در کشور نمونه شدیم تنها نو شهری هستیم که نه گاز داره نه بانک داره نه اتش نشانی داره نه بیمارستان و اورژانس داره نه مجموعه ورزشی  نه.... .خوب امیدواریم با شهر شدن اینها هم بیاد
از مسئولین هم انتظار داریم با توجه به اینکه در ردیف بودجه شهری در کشور قرار گرفته ایم خدمات و امکانات این شهر از حالات روستایی و بخش به شهر تبدیل شود.

بخشدار  و نماینده محترم اگر موفق شود در قدم بعدی گاز را به این شهر بیاورد انگار که وظیفه خود را در این شهر انجام داده اند. ما زیاد از این حرف ها شنیدیم که اقا لوله کشی گاز انجام شده یا مراحل طی شده و... منتظر دیدن عمل به وعده ها هستیم...

ویژه نامه سایت روزنامه ایران را در ذیل مشاهده میکنید:

تعداد بازدید ها: 280672