منبع:mysholam.blogfa.com

چقدر زود ولی سه سال است که وجود نازنینت را در کنار خود حس نمی کنیم

چقدر زود ولی سه سال از عمر یگانه فرزندت می گذرد ولی هنوز احسان چهره بابای خود ندیده

هنوز او دست نوازش پدر بر سر خود حس نکرده

هنوز بوسه شیرین پدر را بر گونه ها  احساس نکرده

هنوز پدرت جامه مشکی از تن بیرون نکرده

هنوز چشم های مادرت یک روز بی اشک ندیده

محسن جان

 ماهم رفتنت را باور نکرده ایم

هنوز یادت را از خاطر نبرده ایم

هنوز بر پای آرمان های تو و دوستان شهیدت ایستاده ایم

هنوز هم سقوط دلخراشت را فراموش نکرده ایم

هنوز به یادت صلوات میدهیم و قرآن و فاتحه می خوانیم

هنوز.....

آری تو رفتی تا با کمک دوستانت نشانی  درخشان بر صفحات این تاریخ کهن باقی بگذاری

رفتی تا  تمام ملت به تو و یاران شهیدت افتخار کنند

آری تو افتخار شولم افتخار فومن افتخارگیلان نه افتخار ایران هستی 

آری تو سوار بر بال ملاعک به سوی پروردگارت شتافتی رفتی ودل از دنیا فانی کندی و به سوی حق رهسپار شدی 

برو خدا به همراهت ولی گاهی همینگونه که ما با قرائت فاتحه یادت می کنیم  تو هم یادمان کن

روحت شاد و یادت گرامی بادتعداد بازدید ها: 280672